Головна   Додати в закладки Державний стандарт професійно-технічної освіти | Реферат


Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - referatbank.com.ua Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - referatbank.com.ua | Реферат банк.
 Пошук: 

 

 
Державний стандарт професійно-технічної освіти - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Технічні науки
Розмір файла: 324 Kb
Кількість завантажень:
1040
Кількість переглядів:
34531
Описання роботи: Реферат на тему Державний стандарт професійно-технічної освіти
Дивитись
Завантажити


ДТСУ _

(позначення стандарту)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

ОСВІТА

Професія КП-8414 Машиніст підіймально-транспортних машин

/Код за ДК 003-2005/ /Назва професії/

Видання офіційне

Міністерство освіти і науки України

Київ

ДТСУ _

(позначення стандарту)

1. РОЗРОБЛЕНО:

Коваленко Віктор Михайлович, директор Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної механізації

Бортник Іван Олександрович, начальник виробничого відділу ВАТ “Будмеханізація”

Павлюк Ірина Михайлівна, старший майстер Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної механізації

Павлюк Віталій Володимирович, майстер виробничого навчання Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної механізації

2. ВНЕСЕНО: Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти автомобільного транспорту та будівельної механізації

/назва навчального закладу, установи, організації/

3. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

Наказ Міністерства освіти і науки України

Від _ № _

За погодженням з Міністерством праці та соціальної політики

Від _ №

ДТСУ _

(позначення стандарту)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Ступінь професійно-технічної освіти ІI

Професія КП-8414 Машиніст підіймально-транспортних машин

/Код за ДК 003-2005/ /Назва професії/

Плановий рівень професійної кваліфікації випускника Y розряд

Освітній рівень вступника повна середня освіта по закінченню навчання

Плановий термін навчання 80 навчальних тижнів

Загальний фонд навчального часу - 3640 годин

Кількість годин на обов’язковий компонент змісту освіти - 2800 годин

Обмеження вступника _немає _

/за статтю/

Видання офіційне

Міністерство освіти і науки України

Київ

ДСТУ _

(позначення стандарту)

1. Передмова

Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії

Машиніст підіймально-транспортних машин розроблений відповідно до вимог Закону України “Про професійно-технічну освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 року № 1135 “Про затвердження державного стандарту професійно-технічної освіти”. При розробці стандарту використані методичні рекомендації щодо розробки стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій, створені в рамках реалізації українсько-німецького проекту “Підтримка реформування професійно-технічної освіти в Україні”

2. Загальні положення

Стандарт має на меті встановити загальні вимоги до змісту професійно-технічної освіти, рівня професійної кваліфікації та компетентності випускника ПТНЗ, основних засобів навчання та освітнього рівня вступника.

Завданнями стандарту є:

- реалізація єдиної політики в сфері професійно-технічної освіти;

- забезпечення еквівалентності ПТО та визнання кваліфікації і документів про ПТО в різних секторах економіки в усіх регіонах України, можливість такого визнання в інших країнах;

- збереження і розвиток єдиного освітнього простору в Україні;

- підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників на основі регламентації вимог до результатів ПТО і упорядкування системи контролю за ефективністю діяльності професійно-технічних навчальних закладів;

- усунення змістовних та термінологічних перешкод підготовки конкурентноздатного на ринку праці кваліфікованого робітника.

Об’єктами стандартизації є:

- зміст професійно-технічної освіти та система його формування;

- форми та періодичність кваліфікаційної атестації випускників ПТНЗ;

- критерії кваліфікаційної атестації випускника професійно-технічного навчального закладу.

Позначення стандарту:

Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії: “Машиніст підіймально-транспортних машин” має своє позначення.

Позначення зазначається в правому верхньому куті титульної сторінки стандарту та титульних сторінок кожного розділу стандарту у вигляді абревіатури ДСТУ (Державний стандарт України) та номера стандарту і року його введення.

В загальних положення стандарту професій, які використовуються на першому ступені ПТО зазначається також, що цей стандарт є основою для розробки освітньо-професійних програм перепідготовки (перекваліфікації) робітників та професійної підготовки за індивідуальною формою навчання.

Обмеження вступника за віком визначається в робочому навчальному плані в залежності від можливості інтеграції стандарту ПТО з стандартом загальної середньої освіти, освітнього рівня вступника та інших конкретних умов реалізації стандарту.

Зазначається також інші особливості стандарту.

3. Сфера застосування

Цей стандарт поширюються на галузь професійно-технічної освіти України (вищі професійні училища, професійно-технічні училища, професійно-технічні ліцеї, курсові комбінати різних форм власності та інші професійно-технічні навчальні заклади).

Положення цього стандарту є обов’язковим для усіх професійно-технічних навчальних закладів, установ, організацій на території України, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників, незалежно від їх відомчого підпорядкування і форм власності.

4. Нормативні посилання

Державний стандарт професійно-технічної освіти розроблено відповідно до:

- Закону України “Про професійно-технічну освіту”;

- Указу Президента України від 18.09.2004-Р № 1102/2004 “Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти України”;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 року № 1135 “Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти”;

- Постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 року № 956 “Про затвердження положення про ступеневу професійну-технічну освіту”;

- ДСТУ 1.0-03 Основні положення;

- ДСТУ 1.2-03 Порядок розроблення державних стандартів;

- ДСТУ 1.5-03 Загальні вимоги до побудови, викладання, оформлення та змісту стандартів.

-

5. Структура стандарту

До стандарту належать:

- освітньо-кваліфікаційна характеристика;

- типовий навчальний план;

- типові навчальні програми;

- форми та періодичність кваліфікаційної атестації випускника ПТНЗ;

- критерії кваліфікаційної атестації випускника ПТНЗ;

- вимоги до забезпечення навчально-виробничого процесу основними засобами навчання;

- вимоги до освітнього рівня випускника

ДСТУ _

/позначення стандарту/

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА

Вступ

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу (далі освітньо-кваліфікаційна характеристика) є державним нормативним документом, яким узагальнені вимоги до змісту освіти, професійної кваліфікації та професійної компетентності, інших соціально-важливих властивостей та якостей випускника.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика узагальнює вимоги до професійних знань, умінь та навичок, визначених кваліфікаційною характеристикою професії, у якій закладено випереджувальну складову по відношенню до функціональних обов’язків. Зазначено ряд соціальних та комунікативних навичок, які забезпечать спроможність особи уміло використовувати знання, навички, що необхідні для ефективної професійної діяльності, вміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати наявну інформацію для підвищення якості робіт.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика є основою в структурі стандарту щодо визначення державного компоненту змісту освіти і розробляється на основі кваліфікаційної характеристики професії.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика використовується при:

- розробці навчальних програм з теоретичних предметів та виробничого навчання;

- розробці критеріїв кваліфікаційної атестації випускника ПТНЗ;

- розробці моніторингу якості професійної підготовки;

- визначенні змісту освіти при підвищенні кваліфікації та перепідготовці робітників.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника є документом, що узагальнено визначає вимоги до знань та умінь, необхідних для виконання виробничих функцій.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-технічного навчального закладу включає:

- сферу використання випускника;

- виробничі функції та уміння щодо вирішення типових та спеціальних задач діяльності;

- основні знання необхідні для якісного виконання типових та спеціальних виробничих завдань.

Сфера використання випускника.

Сфера професійного використання випускника визначається відповідно до Національного класифікатора України „Класифікатор професій” ДК 003:2005.

Випускники використовуються на підприємствах і в організаціях будівництва, транспорту, комунальних службах держави та інших сферах діяльності, де використовуються машиністи підіймально-транспортних машин.

Виробничі функції та уміння щодо вирішення типових та соціальних задач діяльності.

Підготовча функція:

- отримує документацію;

- оглядає механізми, їх кріплення, гальмову систему, ходову частину, тягові та буферні пристрої, металоконструкції і з’єднання секції, елементи підвіски, зварні шви ходових рам ;

- перевіряє мащення передач, підшипників, канатів, стан мастильних пристосувань, справність додаткових опор, справність приладів, пристроїв безпеки, електроапаратури, приладів, пристроїв безпеки гальм, гідросистем;

- запускає двигун та прогріває систему;

- випробовує роботу всіх механізмів на холостому ходу.

Технологічна функція:

- здійснює встановлення підіймально-транспортних машин в робоче положення;

- проводить операції по підніманню, переміщенню та опусканню вантажів в різних умовах;

- проводить підіймання необхідного вантажу, переміщення на будівлю чи споруду, вкладання вантажів;

- проводить навантажувально-розвантажувальні роботи, керує та обслуговує підіймально-транспортні машини під час виконання робіт;

- визначає по габаритах, розмірах і характеру матеріалу приблизну масу вантажу, який підлягає підйому і транспортуванню, придатність і надійність стальних канатів та канатів з інших матеріалів, а також різних вантажозахватних пристроїв, придатність до використання в автомобільних кранах паливно-мастильних матеріалів і експлуатаційних рідин;

- виконує технічне обслуговування вузлів механізмів, агрегатів, приборів, проводить розбирання, ремонт, збирання та регулювання механізмів крана, використовує сучасні інструменти та обладнання при проведенні ремонту підіймально-транспортних машин ;

- бере участь у визначенні складності обсягів технічного обслуговування механізмів, проводить комп’ютерну діагностику крана, управляє краном через комп’ютерну систему, бере участь у плановому технічному обслуговуванні і поточному ремонті підіймально-транспортних машин;

- укладає дефектні відомості та оформляє дорожні документи, усуває неполадки, які виникли під час роботи крана;

- веде облік роботи крана, використовує робочі креслення, виконує правила дорожнього руху і основи безпеки руху, застосовує передові методи роботи, організації праці і робочого місця, виконує правила безпеки праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища;

- бере участь у плановому технічному обслуговуванні і поточному ремонті підіймально-транспортних машин.

Контрольна функція:

- контролює стан та правильну експлуатацію вантажозахватних пристроїв і механізмів, змінного устаткування, правильне переміщення, кріплення та встановлення різних видів вантажів, правильність оформлення дорожніх документів, надійність стропування вантажів, якість виконання технічного обслуговування та поточного ремонту підіймально-транспортних машин .

Організаційна функція

Передбачає організацію ведення технологічних процесів відповідно до вимог безпеки праці.

- веде фактичний облік виконаних робіт по встановлених нормах.

Основні знання, необхідні для якісного виконання типових та спеціальних виробничих завдань.

Випускник повинен знати:

- будову, принцип роботи, технічні характеристики та правила експлуатації підіймально-транспортних машин ;

- призначення та умови застосування вантажозахватних пристроїв механізмів, змінного устаткування та інших подібних приладів, що обслуговуються;

- правила дорожнього руху;

- правила підйому, переміщення та закріплення вантажів;

- сорти паливних та мастильних матеріалів, що застосовуються при заправці підіймально-транспортних машин і змащенні вузлів і механізмів машин;

- режими змащення підіймально-транспортних машин, норми витрат паливно-мастильних матеріалів;

- способи виконання слюсарних робіт, правила використання слюсарного інструменту, розбирання, ремонт, збирання машин, причіпних механізмів, вузлів, агрегатів, будову універсальних і спеціальних пристроїв;

- будову, принцип роботи, та технічну характеристику підіймально-транспортних машин;

- види і способи виконання основних слюсарних операцій;

- правила користування слюсарними інструментами;

- технологічну послідовність розбирання ремонту і збирання машин;

- методи виявлення і способи усунення дефектів;

- систему і періодичність змащування обладнання;

- правила заміни мастильних матеріалів;

- вимоги охорони праці і правила внутрішнього розпорядку;

- допуски і посадки, класи точності (квалітети) та параметри шорсткості (класи чистоти обробки);

- електротехнічні матеріали та засоби їх з’єднання (зрощування), правила паяння та ізоляції проводів;

- причини спрацювання сполучених деталей, способи їх визначення та усунення;

- правило користування контрольно-вимірювальними приладами та інструментами;

- правила і порядок визначення складності і видів технічного обслуговування, планового і поточного ремонту технічних засобів, які обслуговуються;

- правила надання першої допомоги у разі ураження електричним струмом;

- правила протипожежної безпеки та санітарно-технічні норми;

- правила оформлення первинних документів;

- правила сигналізації.

ДТСУ _

(позначення стандарту)

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

Кількість годин обов’язкового компоненту

змісту освіти - 2800 годин

Видання офіційне

Міністерство освіти і науки України

Київ

Пояснювальна записка

Типовий навчальний план підготовки кваліфікованих робітників (далі типовий навчальний план) є державним документом, який визначає структуру обов’язкової компоненти змісту професійно-технічної освіти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики і включає природничо-математичну, гуманітарну, фізичну, загально технічну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовки та визначається обов’язковими навчальними дисциплінами, згрупованими за видами підготовки учнів.

Професійно-технічні навчальні заклади на основі типових навчальних планів розробляють та затверджують робочі навчальні плани, в яких відображаються зміни у галузі виробництва та особливості професійної підготовки в даному регіоні.

В типовому навчальному плані визначається співвідношення між гуманітарними, загально-технічними, професійно-теоретичними дисциплінами та професійно-практичною підготовкою, яка залежить від наукоємкості та складності професії, співвідношення у даному навчальному плані між теоретичною та практичною підготовками становить 46 та 54 відсотки.

Враховуючи те, що машиніст підіймально-транспортних машин повинен мати посвідчення водія автотранспортних засобів категорії “С” і вміти керувати транспортними засобами, в навчальному плані передбачена програма для підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії “С”.

За межами навчального часу 60 годин відводиться на вправи по водінню і управлінню машинами, які проводяться індивідуально з кожним учнем в дні теоретичного навчання. Лабораторно-практичні роботи по будові, основах експлуатації і технічному обслуговуванню машин в обсязі 140 годин проводяться за рахунок часу, відведеного на виробниче навчання.

Години на консультації та проведення екзаменів включені в обсяг часу на навчальну дисципліну.

Проміжна /поетапна/ кваліфікаційна атестація проводиться кваліфікаційною комісією після закінчення першого семестру навчання; форма – кваліфікаційна пробна робота.

Після завершення курсу теоретичного навчання проводяться екзамени по будові, основах експлуатації і технічному обслуговування машин; правилах дорожнього руху, основах керування автомобілем і безпеці руху; основах галузевої економіки, екології і права.

Проміжна /поетапна/ кваліфікаційна атестація проводиться державною кваліфікаційною комісією. Термін проведення атестації визначається в робочих навчальних планах; форма – пробна кваліфікаційна робота.

Підсумкова /вихідна/ державна кваліфікаційна атестація проводиться державною кваліфікаційною комісією після завершення повного курсу навчання; форма - пробна кваліфікаційна робота і державний кваліфікаційний екзамен, або дипломна робота /захист/.

ДСТУ _

/позначення стандарту/

Структура обов’язкового компоненту

змісту освіти

№ п/п

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін та види навчальних робіт

Обсяги навчального часу

І

Гуманітарні навчальні дисципліни

 

1.1

Основи підприємницького успіху

40

1.2

Фізична культура і здоров’я

100*

1.3

Основи галузевої економіки, екології і права

70

 

Всього годин

210

ІІ

Природничо-математичні дисципліни

 

2.1

Інформаційні технології в системі управління підіймально-транспортних машин

70

 

Всього годин

70

ІІІ

Загально-технічні навчальні дисципліни

 

3.1

Матеріалознавство

50

3.2

Технічне креслення, допуски і технічні виміри

70

3.3

Охорона праці

30

3.4

Електротехніка

50

 

Всього годин

200

ІV

Професійно-теоретичні навчальні дисципліни

 

4.1

Будова, основи експлуатації і технічного обслуговування та ремонт підіймально-транспортних машин

210

4.2

Будова автомобіля

80

4.2

Правила дорожнього руху основи керування автомобілем і безпека руху

110

4.3

Основи керування автомобілем, безпека руху та професійна етика і культура водіння

70

4.3

Слюсарна справа  

50

4.4

Технологія виконання робіт ПТМ  

40

4.5

Дисципліна за вибором

40

 

Всього годин

600

V

Професійна-практична підготовка

 

5.1

Виробниче навчання по слюсарній справі

100

5.2

Практичне водіння автомобілів **

60

5.3

Управління підіймально-транспортними машинами ***

60

5.4

Виробниче навчання з ремонту та обслуговуванню підіймально-транспортних машин

1060

5.5

Виробнича практика з практичного управління підіймально-транспортними машинами

490

 

Всього годин

1650

VІ

Контроль знань, екзамени

70

VІІ

Всього на обов’язковий компонент змісту освіти

2800

* При інтеграції стандарту ПТО з стандартом загальної середньої освіти ці години не враховуються;

** 60 годин відводиться на кожного учня за межами навчальної сітки в дні теоретичного навчання;

*** 60 годин відводиться на кожного учня за межами навчального часу в дні теоретичного навчання.

Форми та періодичність кваліфікаційної атестації визначаються в залежності від ступені професійно-технічної освіти, технологічної складності професії та терміну навчання.

Проміжна /поетапна/ кваліфікаційна атестація проводиться державною кваліфікаційною комісією, терміни проведення атестації визначаються в робочих навчальних планах.

Підсумкова /вихідна/ державна кваліфікаційна атестація проводиться державною кваліфікаційною комісією після завершення повного курсу навчання; форма - пробна кваліфікаційна робота і державний кваліфікаційний екзамен, або дипломна

робота /захист/.

Вимоги до забезпечення навчального процесу основними засобами навчання визначаються в залежності від специфіки навчальних дисциплін, професійно-практичної підготовки, складності виробничих завдань і функцій.

ДСТУ

/позначення стандарту/

№ п/п

Перелік необхідних навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень та полігонів

Основні обов’язкові засоби навчання

1.

Електротехніки та інформаційних технологій

 1. Дидактичні засоби навчання;
 2. Стенди, плакати.

2.

Основ галузевої економіки, права та екології

 1. Плакати;
 2. Дидактичні засоби навчання.

3.

Технічного креслення, допусків і технічних вимірів  

 1. Стенди;
 2. Плакати;
 3. Деталі в розрізах;
 4. Макети;
 5. Кульмани, креслярські дошки
 6. Дидактичні засоби навчання.
 

4.

Охорони праці та безпеки

життєдіяльності

 1. Стенди з засобами техніки безпеки;
 2. Плакати по техніці безпеки;
 3. Зразки інструмента;
 4. Дидактичні засоби навчання.

5.

Кабінет з правил дорожнього руху та безпеки руху

 1. Табло дорожніх знаків;
 2. Електричне табло світлофорів;
 3. Стенд проїзду залізничних переїздів;
 4. Стенди з дорожньої розмітки;
 5. Магнітна дошка;
 6. Стенди з надання першої допомоги при ДТП;
 7. Комп’ютери – 3 шт.;
 8. Технічні засоби навчання;
 9. Стенди про дорожній рух;
 10. Дидактичні засоби навчання.
 

6.

Будови, експлуатації та ремонту підіймально-транспортних машин

 1. Автомобіль в розрізі;
 2. Стенди з двигунами;
 3. Задній і передній мости;
 4. Рульовий механізм і рульовий привід з гідропідсилювачем автомобіля;
 5. Коробка передач автомобіля;
 6. Макет двигуна;
 7. Навчальна та методична література;
 8. Дидактичні засоби навчання.
 

ІІ. Навчальні майстерні

 

1.

Слюсарна майстерня

 1. Слюсарні верстати;
 2. Заточний верстат – 1 шт.;
 3. Свердлильний верстат – 1 шт.;
 4. Стенди, плакати;

2.

Майстерня по ремонту двигунів внутрішнього згорання

 1. Двигуни внутрішнього згорання – 3 шт.;
 2. Набір слюсарного інструменту;
 3. Стенди, плакати.
 

ІІІ. Навчальні лабораторії

 

1.

Гарячого регулювання двигунів

 1. Діючий двигун внутрішнього згорання;
 2. Витяжка;
 3. Робочі столи;
 4. Набір ключів.
 

ІV. Навчальні полігони

 

1.

Практичного водіння автомобілів

 1. Естакада;
 2. Дорожні знаки;
 3. Площадки.

Кабінети можуть поєднуватися з іншими кабінетами і лабораторіями в одному навчальному приміщенні.

Слюсарні майстерні можуть бути на виробництві, а кількість слюсарних верстатів визначається в залежності від наповнення навчальних груп.

ДСТУ _

/позначення стандарту/

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ

«ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО УСПІХУ»

Кількість навчальних годин на

обов’язкову компоненту змісту освіти - 40

Пояснювальна записка

Різноманітність форм і видів підприємницької діяльності об"єктивно зумовлює багатоплановість функцій підприємця, що передбачає певний обсяг теоретичних знань і умінь, а також вимоги до професійно значущих якостей особистості. Тому основою розробки змістових елементів формування інтересу учнів до підприємницької діяльності має стати вивчення сутності та змісту феномена підприємництва не тільки як форми господарювання, а і як визначального стилю і типу поведінки, котрі характеризуються ініціативністю, пошуком нетрадиційних рішень, масштабністю, ризиком, діловою хваткою. Ознайомлення зі змістом діяльності підприємця дозволяє розглядати інтерес до підприємницької діяльності як саморегулятивну характеристику особистості, котра взаємодіє з об"єктивною дійсністю і передбачає осмислення її психологічної сутності. Це детермінує потребу формування у учнів інтересу до підприємницької діяльності через реалізацію чотирьох факторів: освітнього, виховного, розвиваючого і профорієнтаційного. Програма розрахована на 40 годин і складається з 17 тем, вивчення яких дозволить освоїти учнями: уміння володіти собою, бачити позитивну сторону обставин, позитивне ставлення до навколишнього світу, формування самооцінки, ставлення до життєвих невдач, висловлювати та обґрунтовувати свою точку зору, мислити, володіти навичками самоаналізу та самопізнання, ставити цілі та планувати шляхи їх досягнення.

№ теми

Назва теми

Кількість годин  

всього

У т. ч. на ЛПР

1.

Установка на успіх як вирішальний фактор досягнення успіху

3

 

2.

Позитивне ставлення до навколишнього світу

3

 

3.

Формування позитивної самооцінки

3

 

4.

Сила всепоглинаючого бажання

2

 

5.

Сила віри і впевненості

2

 

6.

Як ставити цілі та планувати шляхи їх досягнення

2

 

7.

Сила наполегливості і стійкості

2

 

8.

Як ставитися до життєвих невдач

2

 

9.

Стрес та навички його запобігання

2

 

10.

Закомплексованість у спілкуванні та шляхи її подолання

2

 

11.

Стратегія ефективної комунікації

2

 

12.

Механізм соціальної перцепції

2

 

13.

Невербальна комунікація

2

 

14.

Ділове спілкування по телефону

2

 

15.

Як готувати та проводити презентацію

3

 

16.

Що потрібно знати влаштовуючись на роботу

2

 

17.

Як створити імідж успішної людини

2

 
 

Залік

2

 

ОСНОВНИЙ КУРС

Тема 1. Установка на успіх як вирішальний фактор досягнення успіху.

Думка як “механізм успіху” або “механізм поразки”. Чотири рівні моделі Я-особистості.

Тема 2. Позитивне ставлення до навколишнього світу.

Вміння бачити позитивну сторону обставини як умова вирішення проблем. Установка на позитивне і фізичний та психологічний стан людини.

Тема 3. Формування позитивної самооцінки.

Розмова з собою та самооцінка. Поняття “позитивної візуалізації”

Тема 4. Сила всепоглинаючого бажання

Поняття про ментальні закони. Симптоми страху та їх деструктивний вплив на психіку людини.

Тема 5. Сила віри і впевненості.

Що значить “думати, про що думаєш”. Підвищення впевненості і можливість досягнення бажаного за допомогою візуалізації. Поняття про позитивні твердження та правила їх складання.

Тема 6. Як ставити цілі та планувати шляхи їх досягнення.

Принципи тп правила постановки цілей. Система досягнення цілей “Дванадцять кроків” за Брайаном Рейсі.

Тема 7. Сила наполегливості і стійкості.

Наполегливість – головна риса знаменитих людей. Що значить “створювати сприятливі обставини”. Відкрийте свій талант.

Тема 8. Як ставитися до життєвих невдач.

Невдача як сходинка до майбутнього успіху. Симптоми недостатньої наполегливості. Як аналізувати помили.

Тема 9. Стрес та навички його запобігання.

Стрес і фізичний стан людини. Правила запобігання стресів.

Тема 10. Закомплексованість у спілкуванні та шляхи її подолання.

Зовнішні прояви закомплексованості. Аутотренінг для подолання закомплексованості.

Тема 11. Стратегія ефективної комунікації.

Поняття “ефективної комунікації”. Правила “ефективної комунікації”. Що значить “вміти слухати”

Тема 12. Механізм соціальної перцепції.

Поняття про емоційне та інтелектуальне ототожнювання у процесі спілкування. Психологічний прийом “копіювання”

Тема 13. Невербальна комунікація.

Поняття “невербальної комунікації”. Відкриті, закриті, динамічні жести та їх інтерпретація.

Тема 14. Ділове спілкування по телефону.

Правила ділового спілкування по телефону.

Тема 15. Як готувати та проводити презентацію.

Етапи підготовки презентації. Принципи успішної презентації.

Тема 16. Що потрібно знати влаштовуючись на роботу.

Співбесіда з роботодавцем. Написання резюме.

Тема 17. Як створити імідж успішної людини.

Складові іміджу успішної ділової людини. Норми ділового етикету.

Зміст підсумкового контролю досягнутих знань, умінь та навичок

1. Що представляє собою поняття: самостійність, гнучкість, комунікабельність

2. Що собою представляє собою оптимізм,

3. Розмова з собою самооцінка

4. Симптоми страху та їх вплив на психіку людини.

5. Позитивні твердження та правила їх складання

6. Принципи та правила постановки цілей

7. Що значить “створювати сприятливі обставини”

8. Симптоми недостатньої наполегливості

9. Стрес і фізичний стан людини

10. Як аналізувати помилки

11. Що значить “ вміти слухати”

12. Психологічний прийом копіювання

13. Ділове спілкування по телефону

14. Правила ділового спілкування

15. Етапи підготовки презентації

16. Принципи успішної презентації

17. Написання резюме

18. Норми ділового етикету

19. Співбесіда з роботодавцем

20. Складові іміджу успішної ділової людини

Рекомендована література та інформаційні матеріали

 1. Методичні розробки викладачів
 2. Інформація Інтернету

ДСТУ _

/позначення стандарту/

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ

« ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І ЗДОРОВ’Я»

Кількість навчальних годин на

обов’язковий компонент

змісту освіти - 100

Пояснювальна записка

Перед професійно-технічними навчальними закладами стоїть завдання підвищити якість навчання і виховання учнів, дати їм теоретичні знання, високий інтелектуальний розвиток, широкий світогляд, професійну майстерність, стійку моральну і фізичну підготовку.

Враховуючи, що фізична підготовка, як навчальний предмет, є могутнім засобом зміцнення здоров’я та складовою частиною виховання і підготовки робітників і спеціалістів, то завдання, які стоять перед профтехосвітою в цілому, у рівній мірі стосуються і фізичного виховання.

Нікого на сьогодні не задовольняє бездумне, формальне виконання програми, без урахування конкретних умов і обставин, механічне спрямування на результат “фізичне виховання з-під палиці”, забуття і зневага до нього після закінчення навчання. Нам потрібен свідомий творчий підхід до навчально-виховного процесу, як із боку учнів так і викладачів, де були б враховані конкретні умови (кліматичні, побутові, матеріальна база тощо), свідоме відношення учня до занять з фізичного виховання, його переконання в необхідності фізичних вправ для зміцнення здоров’я, активного відпочинку, підвищення працездатності, уміння застосувати їх у подальшому житті.

Програма з фізичного виховання передбачає проходження матеріалу за такими напрямками:

а) формування необхідних теоретико-методичних знань у галузі фізичної культури, сфері здорового способу життя, гігієнічних основ занять фізичними вправами, що покликанні розширити учнів у області фізичного виховання; дати їм необхідні знання і вміння з використанням засобів фізичної культури в житті, побуті трудовій діяльності;

б) практичний розділ програми спрямований на загальну фізичну підготовку, зміцнення здоров’я, формування життєво необхідних прикладних умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, оволодіння в певній мірі елементами техніки виконання окремих видів спорту.

До змісту практичного розділу включені елементи легкої атлетики, гімнастики, плавання, лижної підготовки, спортивних ігор, туризму.

Професійно-технічним навчальним закладам надається право і можливість, виходячи з основних вимог програми, доповнити, уточнити і змінити матеріал, враховуючи конкретні умови (кліматичні, географічні, побутові, матеріальну базу, контингент учнів, профіль професій).

Основним організаційно-педагогічним принципом здійснення фізичного виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів є диференційоване застосування методів фізичного виховання на заняттях з учнями різної статі й віку, з урахуванням їх стану здоров’я, рівня фізичного розвитку та зацікавленості.

№ теми

Структура змісту

фізичної підготовки

Кількість годин

 

всього

У т. ч. на ЛПР

1

Теорія

1

 

2

Легка атлетика

25

 

3

Гімнастика, акробатика

25

 

4

Лижна (кросова) підготовка

24

 

5

Спортивні ігри

25

 

6

ППФП (прикладна професійна фізична підготовка)

   

7

Плавання

   
 

Всього

100

 

Примітка:

ППФП проводиться на кожному уроці як окрема частина уроку

Плавання проводиться в навчальних закладах, де є умови. Кількість годин набирається шляхом зняття 2-3 годин з кожного розділу.

Тема 1. Теоретичні відомості.

Нормативно-правові документи з питань фізичної культури і спорту в Україні. Роль та місце фізичної підготовки людини в житті. Успіхи українських спортсменів на міжнародних змаганнях. Завдання фізичної підготовки в навчальному закладі. Форми організації фізичної підготовки. Права та обов’язки учнів. Спортивні традиції навчального закладу.

Тема 2. Легка атлетика

Вплив занять з легкої атлетики на організм людини. Види легкої атлетики, їх характеристики, правила змагань, техніка і тактика бігу на дистанції.

Теоретичні відомості. Оздоровче значення легкої атлетики, її місце в професійно-прикладній фізичній підготовці учнів. Профілактика травматизму. Організація і проведення спортивних змагань . Правила змагань з легкої атлетики.

Практичний матеріал .

Основне завдання : виховання фізичних якостей – витривалості, швидкості, спритності, швидкісно-силової витривалості, підвищення стійкості організму до кисневої недостатності , перегрівання .

Біг. Дистанція: 60,100,2000,3000 м.

Крос.Дистанція: 500,1000,2000,3000 м

Спеціальні вправи бігуна.

Стрибки. Стрибки в довжину з місця; потрійний стрибок з місця; багато разові стрибки на лівій(правій) нозі з приземленням на дві ноги; стрибки у довжину з розбігу.

Спеціальні вправи стрибуна.

Метання. Метання предметів (м’ячів, гранати, та ін.) у горизонтальну та вертикальну ціль.

Вправи професійно-прикладного характеру:

1.Вправи на розвиток координації рухів:

- різновиди бігу: біг боком, приставним і перехресним кроком, біг спиною вперед; сполучення різноманітних поворотів та стрибків; біг зі зміною напрямку і швидкості;

- різноманітні стрибки з обертанням на 90,180,3600;

- метання предметів та легкоатлетичних знарядь у ціль поперемінно:однією та двома руками;

- метання предметів у ціль в звичайному і прискореному темпах ; метання в ціль при зміні вихідного положення, після стрибка, з повороту та ін.

2.Вправи на розвиток швидкості в діях:

- біг на відрізках 10-30 м з різного стартового положення: сидячи, лежачи, на спині, животі тощо. Човниковий біг 4х10 м; біг з подоланням перешкод ; біг угору, під схил;

- стрибки на двох ногах через перешкоди з визначенням часу і кількості перешкод;

- метання різних предметів на дальність і точність;

- подолання перешкод (природних та штучних) на швидкість (на місцевості).

3.Вправи на розвиток загальної витривалості (кроси і марш-кидки):

- крос-до 2 км (дівчата) і до 3 км (юнаки);

- марш-кидки - до 3 км (дівчата) і до 5 км (юнаки);

- тривалий біг, що чергується з ходьбою (індивідуально, враховуючи можливості і підготовку учнів), біг з визначеним часом (10-20 хв).

Тема 3. Гімнастика.

Теоретичні відомості. Оздоровче і професійно-прикладне значення гімнастики. Класифікація гімнастики. Характеристика атлетичної, лікувальної, ритмічної та спортивної гімнастики. Ранкова гігієнічна гімнастика, фізкультурна пауза, виробнича гімнастика. Правила і організація проведення змагань з гімнастики.

Практичний матеріал.

Основ .....

Страницы: [1] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 
 

Записник:
Вибранних робіт  

На данній час, в нашій базі:
Реферати: 5481
Розділи по алфавіту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Ключеві слова: Державний стандарт професійно-технічної освіти | Реферат

РефератБанк © 2019 - Банк рефератів, дипломні, курсові роботи - безкоштовно.