Головна   Додати в закладки Характеристика земельних ресурсів України | Реферат


Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - referatbank.com.ua Безкоштовні Реферати, курсові, дипломи - referatbank.com.ua | Реферат банк.
 Пошук: 

 

 
Характеристика земельних ресурсів України - Реферат


Категорія: Реферати
Розділ: Розміщення продуктивних сил
Розмір файла: 7 Kb
Кількість завантажень:
20
Кількість переглядів:
1574
Описання роботи: Реферат на тему Характеристика земельних ресурсів України
Дивитись
Завантажити


І рівень

1. Розміщення продуктивних сил грунтується на … економічних законах.

а) загальних;

б) спеціальних.

Відповідь: а

2. При проведенні господарської політики сусупільсво на основі пізнання закономірностей формулює і втілює і життя певні:

а) принципи;

б) закони.

Відповідь: а

3. Кількість трудових ресурсів в країні залежить від:

а) вікової структури населення;

б) демографічних показників;

в) поліпшення умов праці;

г) статевої структури.

Відповідь: а

4. Яка питома вага жінок у структурі населення України, %:

а) 54 %;

б) 46 %;

в) 55 %.

Відповідь: в

5. Часткою виробничого потенціалу господарства є:

а) основні виробничі фонди;

б) оборотні виробничі фонди.

Відповіді: а

6. До категорії селищ міського типу в Україні відносять населення з чисельністю населення понад… тис. чол.:

а) 1,5;

б) 2.

Відповідь: б

7. У структурі сільськогосподарських угідь України найбільшу площу займають:

а) сіножаті;

б) орні землі;

в) пасовища.

Відповідь: б

8. Назвіть центри виробництва телевізорів в Україні:

а) Київ;

б) Тернопіль;

в) Львів;

г) Черкаси.

Відповідь: в, а, г

9. Які види транспорту виділяють за призначенням:

а) транспорт загального користування;

б) сухопутний транспорт;

в) відомчий транспорт;

г) транспорт ососбистого призначення.

Відповідь: а, в, г.

10. Сучасна система адміністративно-територіального поділу сформувалась в часи:

а) Київської Русі;

б) в період хмельниччини;

в) в умовах командно-адміністративної системи господарювання.

Відповідь: в

ІІ рівень.

1. Накресліть схему галузевого складу рослинництва України.

Відповідь:


2. Знайдіть правильну відповідь та закінчіть речення: “Недоліками сучасної структури промисловості України є…”

а) значний дефіцит сировини;

б) недостатня кількість трудових ресурсів;

в) старе зношене обладнання;

г) нажмірне переважання виробництва засобів виробництва і недостатній розвиток виробництва предметів народного споживання.

Відповідь: г

3. Дайте визначення поняттю “природні ресурси”.

Відповідь: природні ресурси – це тіла і сили природи, які на певному рівні розвитку продуктивних сил і вивченості можуть бути використані для задоволення потреб людського сіспільства у формі безпосередньої участі в матеріальній діяльності.

ІІІ рівень.

Охарактеризуйте земельні ресурси України.

Відповідь:

Забезпеченість Украши сільськогосподарськи­ми угіддями дуже висока і становить 0,8 га на одного жителя. Площа ор­них земель становила на 1 січня 1996 р. 32 989 тис. га, пасовищ — 6758 тис. га. На кожного жителя України припадає 0,65 га ріллі. У результаті меліоративних робіт осушено 3299 тис. га і зрошується 2585 тис. га землі.

У структурі ґрунтового покриву Украши домінують різновиди чорноземів, поширені майже на 55 % площ орних земель. 10 % ор­них земель займають ошдзолені й деградовані чорноземи, 9 — каш­танові, 7 — підзолисті, 6,7 — сірі лісові, 2,5 — солонцюваті, 2 % — лужні та ін. Останніми роками порушується баланс гумусу, особли­во в чорноземах. У зв'язку з цим погіршується родючість грунтів.

Для України характерний високий рівень освоєння території. Найвищий рівень мають західні і центральні області, Донбас і При­дніпров'я. В Степовій і Лісостеповій зонах рівень розораності перевищує 70 %. Одним з наслідків цього є зростання ерозійних процесів, частка яких перевищує третину загальної площі ріллі. Закарпатській області забезпечення ріллею становить 0,15 га на одного жителя, в південних областях — до 1,5 га, тоді як у середньому в Україні - 0,65 га. За рівнем забезпе­чення ріллею Україна займає одне з перших місць в Європі.

Для ефективного використання орних земель велике значення мають кліматичні ресурси території. Кількісні параметри агрокліматичних ресурсів у межах України територіально диференційовані. Агрокліматичні ресурси півдня Криму да­ють змогу вирощувати субтропічні культури, а в цілому територія України придатна для вирощування всіх культур помірного поясу.

Паливні ресурси України представлені в основному кам'яним й бурим вугіллям. Основні запаси кам'яного вугілля зосереджені в Донецькому (98 %) і Львівсько-Волинському (2 %) басейнах. По­над третина запасів цих басейнів — коксівне вугілля.

Умови залягання вугілля в Донбасі складні: глибина — 1200 м, товщина пластів - 0,5-2,0 м, висока крутизна падіння пластів, що ускладнює видобуток вугілля і зумовлює його високу собівартість. Видобуток вугілля у Львівсько-Волинському басейні менш складний, товщина пластів тут досягає 2 м і запаси становлять 1 млрд т. Запаси бурого вугілля в основному зосереджені в Придніпров­ському басейні. Найбільшими родовищами є Коростишівське (Житомирська обл.), Звенигородське (Черкаська обл.) та Олександрій­ське (Кіровоградська обл.). Запаси оцінюються в 2-6 млрд. т., у тому числі 0,5 млрд т придатні для відкритого видобутку. Деякі його запаси є в Донбасі, Закарпатті, на Поділлі.

Родовища нафти і газу зосереджені в трьох регіонах: Придні­провському, Прикарпатському і Причорноморському. Основні за­паси містяться на північному сході України. В Україні налічується 214 нафтових і газових родовищ. Найбільшими нафтовими родови­щами є Прилуцьке і Леляківське (Чернігівська обл.), Рибальське і Качанівське (Сумська обл.), Зачепилівське, Радченківське і Сагай-дацьке (Полтавська обл.), а також Бориславське, Битківське, Долинське (у Прикарпатті) та ін.

Найбільшими родовищами природного газу є Шебелинське, Єфремівське і Кегичівське (Харківська обл.), Перещепинське (Дні­пропетровська обл.), Малишівське і Диканське (Полтавська обл.), Качанівське (Сумська обл.), а також у Прикарпатті — Дашавське, Калуське, Вільче-Волицьке, Угерське, Опарське. Родовища нафти і газу в Прикарпатті внаслідок їх тривалої та інтенсивної експлуа­тації знаходяться на грані вичерпання.

На межі Кіровоградської і Черкаської областей відкриті запаси горючих сланців (3,7 млрд т). Менілітові сланці у великій кількості залягають у Карпатах.

В Україні є понад 2500 родовищ торфу, запаси якого оцінюють у 2,2 млрд.т. Поклади торфу розміщені в основному у Волинській, Рівненській, Київській, Чернігівській і Львівській областях. Є в Україні і родовища уранової руди, які розміщені в Кірово­градській області та в Карпатах.

 
 

Записник:
Вибранних робіт  

На данній час, в нашій базі:
Реферати: 5481
Розділи по алфавіту:
АБВГДЕЖЗ
ИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧ
ШЩЪЫЬЭЮЯ

 

Ключеві слова: Характеристика земельних ресурсів України | Реферат

РефератБанк © 2022 - Банк рефератів, дипломні, курсові роботи - безкоштовно.